Hydrogely s integrovanými hydrofobními nanodoménami - struktura, transportní a uvolňovací vlastnosti

713002

Hydrogely s integrovanými hydrofobními nanodoménami - struktura, transportní a uvolňovací vlastnosti

Fyzikální síťování přírodních polysacharidů prostřednictvím jejich interakcí s opačně nabitými tenzidy představuje novou a levnou cestu přípravy hydrogelů s potenciálem využití v systémech řízeného uvolňování. Začleněním tenzidových micel do struktury hydrogelu umožňuje řídit transport nejen hydrofilních ale i hydrofobních solubilizátů. Projekt představuje komplexní studii přípravy těchto hydrogelů, jejich strukturních a mechanických vlastností, solubilizačních schopností a transportních vlastností. Vyústí v celkový pohled na vztah mezi materiálovými (morfologickými) a transportními vlastnostmi hydrogelů na různém rozměrovém měřítku.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Ota Samek, Dr.
Řešitel: 
Miloslav Pekař - Chemická fakulta VUT Brno
Spoluřešitelé: 

Ota Samek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA16-12477S
Datum od: 
1. 1. 2016
Datum do: 
31. 12. 2018