HyPerSpec - vývoj hyperspektrálních kamer pro biotechnologické aplikace a analýzu prvku

481102

HyPerSpec - vývoj hyperspektrálních kamer pro biotechnologické aplikace a analýzu prvku

Předkládaný projekt řeší vývoj zobrazovací hyperspektrální kamery s vysokým spektrálním rozlišením a rozsahem vlnových délek 350-1100 nm.Na trhu jsou nyní dostupné pouze systémy se spektrálním rozlišením, které není dostatečné pro analýzu prvku či molekul. A v žádném případě nepokrývají širší vlnový rozsah. Naším cílem je vývoj unikátní kamery s vysokým spektrálním rozlišením a s možností přeladění vlnových pásem v rozsahu 350-1100 nm. S takovými vlastnostmi bude možné provádět komplexní analýzy metabolitu, pigmentu či jiných látek obsažených v pozorovaném objektu. Na základě využití technik strojového učení, bude možné vyvinout řadu korelačních modelů určených pro neinvazivní analýzu a diagnostiku. Vyvinutá hyperspektrální kamera nám umožní detailně sledovat prostorové rozložení analyzované látky, v současnosti se zabýváme tvorbou modelu pro obsahy dusíku a cannabenoidu v měřeném objektu. Nejedná se však o pouze látky zde uvedené, ale vyvinuté zařízení otevře zcela novy prostor v tomto typu analýz. Přestože se na trhu hyperspektrální kamery objevují již několik let, nedosahují parametrů zamýšlené hyperspektrální kamery firmy PSI, což dodává předkládanému projektu na jedinečnosti. Právě nízké spektrální rozlišení a rozsah vlnových délek dostupných systémů silně omezuje masové využití v celé řadě oborů. Trend intenzivní záměny nezobrazujících technik za zobrazující je v tomto případě význačně brzděn z důvodu omezených parametrů hyperspektrálních kamer. V projektu se zabýváme prolomením této bariery a zpřístupněním této nové techniky pro další řadu aplikací. Dalším významným prvkem, proč projekt podáváme, je předpokládaná nižší cena zařízení než u nabízených hyperspektrálních kamer. Hyperspektrální kamery, které jsou na trhu, svojí cenou eliminují využití v řadě aplikací. Naším cílem je cenu výrazně snížit s využitím toho, že veškeré know-how bude vyvinuto účinnou spoluprací subjektů předkládajících projekt.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Mojmír Šerý, Ph.D.
Řešitel: 
Trtílek Martin - PSI, spol. s r. o.
Spoluřešitelé: 

Šerý Mojmír - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FV40455
Datum od: 
1. 3. 2019
Datum do: 
31. 12. 2022