Implementace efektivní technologie nanášení tenkých pasivačních a antireflexních vrstev do výroby krystalických solárních článků

6442

Implementace efektivní technologie nanášení tenkých pasivačních a antireflexních vrstev do výroby krystalických solárních článků

Cílem programového projektu výzkumu a vývoje je výzkum technologie využívající plazmochemických reakcí k účinnému čištění povrchu krystalického křemíku, jeho hydrogenaci a vytváření pasivačních a antireflexních vrstev pro solární články s konverzní účinností nad 17%.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jaroslav Sobota, CSc.
Řešitel: 
Ondřej Hégr - Solartec s. r. o.
Spoluřešitelé: 

Jaroslav Sobota - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FR-TI1/603
Datum od: 
31. 10. 2009
Datum do: 
30. 9. 2013