Informační fyzika jako sjednocující pohled na fyzikální teorie a složité systémy

3142

Informační fyzika jako sjednocující pohled na fyzikální teorie a složité systémy

Interdisciplinární projekt, který ve spolupráci s japonskými i dalšími zahraničními partnery je zaměřený na následující hlavní cíle: (1) Rozvoj informační fyziky jako nového sjednocujícího pohledu na klasickou, statistickou i kvantovou fyziku. (2) Důsledky pro teorii složitých nelineárních systémů, zahrnující obecné vztahy mezi makroskopickou a mikroskopickou úrovní popisu. (3) Aplikace na spirální a fraktální geometrie, jevy Zipfova zákona, jevy phyllotaxe, teorii chaosu, atp. (4) Aplikace ve vybraných speciálních oblastech, jako jsou inverzní problémy, evoluční optimalizace, nukleární magnetická rezonance, kvantový počítač, atp. (5) Historická studie, mapující složitý vývoj pravděpodobnostních koncepcí a metod ve fyzice, zejména ve vztahu k různým interpretacím principu maximální entropie, s bezprostředními implikacemi pro současný výzkum. (Pozn.: Program KONTAKT, spolupráce ČR-Japonsko.)
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Aleš Gottvald, CSc.
Řešitel: 
Aleš Gottvald - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Eiji Matsumoto - Kyoto University

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
ME 526
Datum od: 
1. 9. 2002
Datum do: 
31. 12. 2004