Interakce v živé a neživé hmotě a na jejich rozhraní

0052

Interakce v živé a neživé hmotě a na jejich rozhraní

Projekt zastřešující tématické subprojekty osmi ústavů AV ČR, nastiňuje rozsáhlý výzkumný záměr orientovaný na studium molekulárních principů ovlivňujících vlastnosti živé hmoty a vybrané biologické jevy v přírodě. Cílem projektu je rozšířit znalosti o procesech, které ovlivňují vznik nebezpečných chorob a využít nových poznatků k řešení problémů současné medicíny a získat nové informace o faktorech řídících růst rostlin, chování hmyzu a interakce hmyz-rostlina, a využít je k vývoji nových strategií kontroly. Subprojekty, zahrnující výzkum v oborech biochemie, molekulární biologie, fyziologie, mikrobiologie, farmacie, medicíny a chemie, budou řešeny paralelně, ve snaze vyvinout efektivní metody řízení důležitých procesů v medicíně, ekologii a zemědělství. Vzhledem k tomu, že pro úspěšné řešení výzkumného záměru je nezbytně nutná detailní a přesná analýza studovaných systémů pomocí moderních technik, představuje doplnění a inovace přístrojového vybavení ústavů integrální součást projektu.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.
Řešitel: 
Antonín Holý - ÚSTAV ORGANICKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE AV ČR
Spoluřešitelé: 

Václav Pačes - ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR
Jaroslav Spížek - MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR
Pavel Dobeš - ÚSTAV JADERNÉ FYZIKY AV ČR
Pavel Mareš - FYZIOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR
Vladimír Rudajev - ÚSTAV STRUKTURY A MECHANIKY HORNIN AV ČR
Rudolf Autrata - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Josef Syka - ÚSTAV EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV ČR
Jan Svoboda - ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR

Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
IPP2055920
Datum od: 
1. 1. 1999
Datum do: 
31. 12. 2000