Interferometr s plnou kompenzací vlivu fluktuací indexu lomu v ose měření

4533

Interferometr s plnou kompenzací vlivu fluktuací indexu lomu v ose měření

Cílem projektu je výzkum interferometrických technik pro měření polohy s přímou kompenzací vlivu fluktuací indexu lomu vzduchu. Nový přístup, jenž je základem tohoto návrhu je založen na konceptu, kde vlnová délka laserového zdroje není odvozena od optické frekvence stabilizovaného laseru, ale od pevné mechanické délky, která je současně měřícím rozsahem celého interferoemtrického systému. Součástí návrhu je i vývoj vhodného laserového zdroje, plynule laditelného a schopného sledovat fluktuace pokrývající rozsah provozních atmosférických podmínek. Systém bude testován srovnáváním s refraktometry a Edlénovou rovnicí v laboratorních podmínkách. Výsledkem bude významné zvýšení přesnosti a omezení nejistoty měření geometrických veličin prováděných v atmosféře ve fundamentální metrologii, nanometrologii a též u průmyslových měřících systémů.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Řešitel: 
Josef Lazar - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/09/1276
Datum od: 
1. 1. 2009
Datum do: 
31. 12. 2012