Interferometrické metody měření tvaru povrchů s nedifrakčními svazky

268501

Interferometrické metody měření tvaru povrchů s nedifrakčními svazky

Měření tvaru povrchů představuje ve fundamentální metrologii i v průmyslové praxi významné téma. Nejpřesnější metody jsou založeny na laserové interferometrii, která poskytuje až nanometrové rozlišení. Cílem tohoto projektu je vývoj nových metod měření tvaru povrchů založených na využití nedifrakčních laserových svazků. Jmenovitě se jedná o měření tvaru válcových těles s využitím besselovského svazku, který lze generovat pomocí axiconu.
Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Martin Šarbort, Ph.D.
Řešitel: 
Martin Šarbort - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
L100651401
Datum od: 
1. 1. 2014
Datum do: 
31. 12. 2015