Jaderná magnetická rezonance laserem polarizovaných vzácných plynů

1411

Jaderná magnetická rezonance laserem polarizovaných vzácných plynů

Cílem projektu je
(1) zvládnutí technologie přípravy \"hyperpolarizovaných\" vzácných plynů, jejichž jaderné magnetické momenty jsou souhlasně polarizovány srážkovým přenosem magnetického momentu z elektronových obalů opticky čerpaných atomů par alkalických kovů (Rb);
(2) studium vlastností hyperpolarizovaných vzácných plynů a jejich využití v NMR zobrazování (MRI) a spektroskopii (MRS);
(3) vyvinutí způsobu uskladnění hyperpolarizovaných plynů, jejich transportu k NMR zařízení a použití v NMR experimentech a vypracování vhodných experimentálních protokolů.
Tento interdisciplinární projekt by měl vytvořit technologické zázemí pro rozvoj MRI a MRS metod s využitím hyperpolarizovaných plynů a tím umožnit studium objektů (materiálů, biologických orgánů) a procesů, které nejsou konvenčními metodami detekovatelné, a otevřít cestu k levnějším speciálním zobrazovacím NMR systémům pracujícím se slabým magnetickým polem.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Řešitel: 
Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA1065303
Datum od: 
1. 1. 2003
Datum do: 
31. 12. 2007