Jódem stabilizovaný laserový normál vlnové délky na čáře 543 nm

4113

Jódem stabilizovaný laserový normál vlnové délky na čáře 543 nm

Cílem projektu je nalezení a vyřešení optimální metody stabilizace frekvence jódem stabilizovaného laseru na vlnové délce 543 nm. V současné době není komisí CCDM dosud ustanoven jednoduchý a spolehlivý normál vlnové délky pro krátkovlnnou oblast viditelného spektra. Přitom pro účely vícevlnové interferometrie je tento normál nutný. Projekt předpokládá řešení problematiky jak vlastního aktivního prostředí laseru, které má na této čáře mimořádně nízký zisk, tak i řešení polarizační a modové struktury spolu s vysoce stabilním rezonátorem. Pro stabilizaci frekvence se předpokládá využití anomální disperse na absorpčních čárách jódu. K tomu je nezbytné použití komplikovaného elektronického systému a vysoké technologie pro plnění kyvet superčistým jódem.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. František Petrů, DrSc.
Řešitel: 
František Petrů - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA2065504
Datum od: 
1. 1. 1995
Datum do: 
31. 12. 1997