Josephsonovy přechody na tenkých vrstvách vysokoteplotních supravodičů

3404

Josephsonovy přechody na tenkých vrstvách vysokoteplotních supravodičů

Podstatou návrhu je příprava a studium Josephsonových přechodů na bázi tenkých vrstev vysokoteplotního supravodiče YBa2Cu3O7. Metodami optické a elektronové litografie budou připraveny různé typy mikromůstků, hranových přechodů a podobných struktur na epitaxních tenkých vrstvách s různou mikrostrukturou, kritickou teplotou a kritickou proudovou hustotou. Vrstvy budou připraveny in situ magnetronovým naprašováním. Na připravených strukturách budou měřeny V-A charakteristiky a šumové vlastnosti v mikrovlnných polích do 70 GHz a v magnetických polích do 9 T v teplotním intervalu 4 - 92 K. Získané výsledky poskytnou informace o Josephsonově efektu ve vysokoteplotních supravodičích, zejména o zdrojích šumu v těchto strukturách a umožní vypracovat spolehlivou metodu přípravy Josephsonových přechodů pro pozdější konstrukci citlivého supravodivého kvantového magnetometru.
Řešitel v ÚPT: 
Mgr. František Matějka
Řešitel: 
Jan Kuzník - FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR
Spoluřešitelé: 

František Matějka - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IA19092
Datum od: 
1. 1. 1992
Datum do: 
31. 12. 1993