Koloidní optické vlnovody

444101

Koloidní optické vlnovody

Cílem projektu je využití silových účinků světla působících na nanočástice a submikrometrové částice suspendované v kapalině k vytvoření samouspořádaných koloidních vlnovodů. Zaměříme se na aktuální a ne zcela prozkoumanou problematiku vytváření koloidních vlnovodů v prostorově tvarovaných světelných obrazcích, na studium interakcí mezi částicemi, na praktické využití získaných poznatků k ovlivnění prostorového rozložení koncentrace pevné složky heterogenního roztoku a následně modifikaci intenzitních profilů procházejících laserových svazků. Budeme využívat protiběžné interferující i neinterferující laserové svazky o různém prostorovém rozložení intenzity světelného pole a také optické mřížky vzniklé interferencí více souběžných laserových svazků. Problematika bude studována teoreticky i experimentálně v laboratořích obou spolupracujících pracovišť.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
LH12018
Datum od: 
1. 3. 2012
Datum do: 
31. 12. 2014