Komercializace výsledků výzkumu realizovaných v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

722401

Komercializace výsledků výzkumu realizovaných v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Cílem projektu je akcelerace sytému komercializace v části Proof of Concept, která přispěje k nárůstu úspěšně komercializovatelných výstupů výzkumu a vývoje v ÚPT v souladu s národní iniciativou Průmysl 4.0. Dotažení výsledků vědeckých týmů ÚPT v oblasti špičkových technologií do komercializovatelné podoby je časově a zejména finančně velmi náročný proces, protože se prakticky vždy jedná o realizaci nového přístroje využívajícího novou metodiku měření apod. Projekt GAMA umožní potenciální komercializovatelné výsledky výzkumu a vývoje převést do takových aplikovatelných výstupů, které jejich komercializaci umožní.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA
Řešitel: 
Bohdan Růžička - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
TG03010046
Datum od: 
1. 7. 2016
Datum do: 
31. 12. 2019