Kompaktní optická reference na bázi mikrometrické kyvety

788503

Kompaktní optická reference na bázi mikrometrické kyvety

Projekt je zaměřen na výzkum mikroskopických referenčních kyvet plněných absorpčními plyny, které jsou klíčovou součástí kompaktních a přenositelných laserových standardů optické frekvence určených pro kalibrace v optických telekomunikacích. Navrhovaná technologie tenkých kyvet (tloušťka ~lambda/2 použitého laserového světla) dovolí realizovat reference optických kmitočtů s unikátními spektrálními vlastnostmi a umožní zkoumat fyzikální jev zužování spetrkální čáry založený na Dickeově efektu. Díky tomu bude dosaženo vývoje laserových standardů s ultimátní frekvenční stabilitou při současném zachování jejich robustnosti a kompaktních rozměrů.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jan Hrabina, Ph.D.
Řešitel: 
Hrabina Jan - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
Spoluřešitelé: 

du Burck Frederic - Laboratoire de Physique des Lasers, Universite Paris 13

Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
CNRS-22-14
Datum od: 
1. 1. 2022
Datum do: 
31. 12. 2023