Kontrast a detekce v rastrovací elektronové mikroskopii

5641

Kontrast a detekce v rastrovací elektronové mikroskopii

Projekt si klade za cíl rozšířit objem znalostí o mechanismech interakce mezi primárními elektrony a materiálem vzorku cestou vývoje komplexních počítačových modelů interakce elektronů s materiálem, zjistit, jaký je optimální, teoreticky dosažitelný kontrast v elektronově mikroskopických obrazech, použít získané modely k simulování souhrnného procesu detekce rastrovaného elektronového obrazu a dospět tak k hlubšímu porozumění mechanismům tvorby obrazového kontrastu a jejich optimalizaci, vytvořit nové metody a techniky vytváření kontrastu, vytvořit nové typy detektorů a jejich uspořádání, použít získané znalosti a technologie k zobrazování nových polovodičových materiálů a nanostruktur. Konečným cílem projektu je dosáhnout ověření principu nových anebo vylepšených kontrastních mechanismů jejich demonstrováním na prototypu nebo na testovacím zařízení.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Luděk Frank, DrSc.
Řešitel: 
Lubomír Tůma - FEI Czech Republic s. r. o.
Spoluřešitelé: 

Luděk Frank - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
OE08012 (EUREKA)
Datum od: 
1. 1. 2008
Datum do: 
31. 12. 2010