Kryogenní heliová klasická a kvantová turbulence

3334

Kryogenní heliová klasická a kvantová turbulence

Navrhujeme využití 4He jako pracovního média pro souběžný experimentální výzkum klasické a kvantové turbulence, založený na vzájemně se doplňujících klasických a kvantových prouděních: (i) tepelně generovaných – klasického kryogenního konvektivního proudění o vysokých Rayleighových číslech v chladném heliovém plynu v okolí kritického bodu a v normálním kapalném He I vůči kvantové turbulenci v proudovém kanálu generované tepelným pulsem v protiproudu normální a supratekuté složky He II a (ii) klasického proudění vyvolaného axiálními kmity tělesa v heliovém plynu a He I vůči analogickému kvantovému proudění v He II, a to v celém teplotním rozsahu od lambda-bodu až po limit nulové teploty získané pomocí rozpouštěcího refrigerátoru 3He- 4He. Vzhledem k tomu, že obecná teorie turbulence neexistuje, je role experimentu nezaměnitelná. Cílené experimentální studium doplňujících se klasických a kvantových proudění s důrazem na prohloubení znalostí rozdílů a shodných rysů klasické a kvantové turbulence představuje principiálně nový přístup k problematice, který je umožněn vzhledem k současnému rychlému pokroku v oboru kvantové turbulence. Naše pracoviště se zařadí mezi několik špičkových světových laboratoří, kde se kvantová turbulence experimentálně studuje. Cílem projektu je nalezení nových zákonitostí klasického a kvantového turbulentního proudění a jejich využití k rozšíření obecných poznatků o problému turbulence tekutin.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Aleš Srnka, CSc.
Řešitel: 
Ladislav Skrbek - FYZIKÁLNÍ ÚSTAV AV ČR
Spoluřešitelé: 

Aleš Srnka - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA202/05/0218
Datum od: 
1. 1. 2005
Datum do: 
31. 12. 2007