Kryogenní helium jako pracovní látka pro studium klasické a kvantové turbulence

343001

Kryogenní helium jako pracovní látka pro studium klasické a kvantové turbulence

Kryogenní 4He nabízí tři pracovní tekutiny s unikátními, dobře známými a v průběhu experimentu laditelnými vlastnostmi pro experimentální studie klasických a kvantových proudění při stabilních laboratorních podmínkách. Navrhujeme experimentální výzkum vzájemně se doplňujících tepelně a mechanicky generovaných klasických a kvantových proudění: klasické turbulentní konvekce v oblasti vysokých Rayleighových čísel v chladném heliovém plynu v okolí kritického bodu a efektivity tepelného přenosu v dvoufázové konvekci systému plyn - kapalina (normální He l i supratekuté He ll); protiproudu normální a supratekuté složky He ll, jejího čistě supratekutého proudění, proudění supratekutého He ll v kanále a mřížkové turbulence v teplotní oblasti dvousložkového chování He ll a dále smykových oscilačních proudění heliového plynu, kapalných He l a He ll v celém teplotním oboru přes supratekutý přechod až po čistě supratekuté proudění v limitě nulové teploty s cílem objasnění detailů přechodu ke kvantové turbulenci, jednímž z nich je záhada existence dvou kritických rychlostí.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Urban, Ph.D.
Řešitel: 
Ladislav Skrbek - Univerzita Karlova, MFF
Spoluřešitelé: 

Pavel Urban - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA14-02005S
Datum od: 
1. 1. 2014
Datum do: 
31. 12. 2016