Kryosystémy, kryokapaliny. Vstup ČR do EU. Technologie, materiály, předpisy kompatibilní se zeměmi EU. Certifikace.

3631

Kryosystémy, kryokapaliny. Vstup ČR do EU. Technologie, materiály, předpisy kompatibilní se zeměmi EU. Certifikace.

Vstup ČR do EU vyžaduje nejen splnění ekonomických a právních kritérií, kompatibilní musí být i technická legislativa: parametry (normy), technologie, předpisy a doporučení týkající se směňovaných produktů, tedy i kryosystémů a kryokapalin. Kryotechnika se zabývá využitím nízkých teplot, které jsou obvykle vytvářeny a udržovány kapalnými plyny v Dewarových nádobách a experimentálních kryostatech. Předmětem projektu je mj. analýza a doplnění údajů dostupných v ČR ve srovnání se zeměmi EU, provedená ve spolupráci s International Institute of Refrigeration a Bruselskou administrativou. Studie zahrne kryokapaliny LN2, LHe, LO2, LH2, Dewarovy nádoby, distribuci kryokapalin a manipulaci s nimi včetně bezpečnostních kritérií. Závěrečná zpráva ve formě manuálu bude obsahovat údaje, doporučené změny a doplňky jako podklad pro uživatele a legislativu. Třicet let zkušeností UPT AV ČR v oboru kryotechniky, personální a materiální vybavení nabízí možnost jeho využití jako nezávislého testovacího a certifikačního pracoviště.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Josef Jelínek, CSc.
Řešitel: 
Josef Jelínek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA101/98/0947
Datum od: 
1. 1. 1998
Datum do: 
31. 12. 2000