Kvantitativní in vivo MR spektroskopie lidského mozku v magnetickém poli 3 T se zlepšeným informačním obsahem

1248

Kvantitativní in vivo MR spektroskopie lidského mozku v magnetickém poli 3 T se zlepšeným informačním obsahem

Základním cílem navrhovaného projektu je v návaznosti na výsledky projektu KONTAKT 2000/9 dále zlepšit informační hodnotu in vivo MR spekter lidského mozku a tím podpořit kvantifikaci spekter a aplikaci MRS v klinické diagnostice a monitorování terapie. Specificky je navrhováno (1) použít již navržené metody k získání širšího souboru experimentálních dat o rezonancích metabolitů a makromolekulárních složek ve zdravém a patologickém mozku a analyzovat tato data, (2) vyšetřit možnost zvýšit poměr signálu k šumu implementováním lokalizační techniky SPRES dříve vyvinuté navrhovateli, (3) zahájit implementaci metod dvouvoxelové spektroskopie a 1D chemického zobrazování založených na lokalizaci SPRES, (4) vyvinout techniky pro měření protonových MR spekter bez potlačování vody, a (5) vyvinout postupy k odstranění zbytkových deformací základní čáry v protonových spektrech s krátkým TE na 3 T tomografu Bruker.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Řešitel: 
Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Ewald Moser - Universität Wien

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
KONTAKT 2002-13
Datum od: 
1. 1. 2002
Datum do: 
31. 12. 2003