Kvantitativní zobrazování v REM pomocí pružně rozptýlených elektronů

593001

Kvantitativní zobrazování v REM pomocí pružně rozptýlených elektronů

Hlavním cílem projektu je instrumentální vývoj a vytvoření metodiky pro kvantitativní zobrazování velmi tenkých vzorků pomocí detekce prošlých rozptýlených elektronů, která dodá přidanou hodnotu ke klasickému obrazu z vysokorozlišovacího rastrovacího elektronového mikroskopu (REM). To umožní jak měření hmotnosti či rozložení hmotnosti ve vzorku, tak současné vysokorozlišovací zobrazování. Tato měření vyžadují rozšíření komerčního vysokorozlišovacího REM se zachováním jeho současných funkcí. Kvantitativní zobrazování, které je založeno na detekci pružně rozptýlených elektronů, najde široké uplatnění ve studiu jednotlivých nanočástic či makromolekul. Pro snížení poškození senzitivních vzorků elektronovým svazkem bude využito mrazových metod. Projekt bude užitečný pro získávání strukturálních a biofyzikálních parametrů ve vědách o živé i neživé přírodě.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.
Řešitel: 
Vladislav Krzyžánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA14-20012S
Datum od: 
1. 1. 2014
Datum do: 
31. 12. 2016