Laserová interferometrie s přeladitelným polovodičovým laserem

4612

Laserová interferometrie s přeladitelným polovodičovým laserem

Hlavním cílem projektu je návrh a realizace Michelsonova interferometru pro absolutní měření vzdáleností, kde nelze použít běžný laserový interferometr s pohyblivým koutovým odražečem. Bude zde použito techniky spojitého přelaďování vlnové délky, kterou zajistí polovodičový laditelný laser. Měřicí proces bude zaměřen na sledování průběhu okamžité fáze mezi měřicím a referenčním svazkem interferometru během procesu přelaďování laseru. Jako laserový zdroj bude použit přeladitelný diodový laser s externím rezonátorem (ECL laser) s doboru stabilitou a reprodukovatelností mastavení vlnové délky pracující na 633nm. Kalibrace rozsahu přeladění vlnových délek laseru bude zajištěna detekcí jemných absorpčních čar v molekulárním jódu. Pro výpočet hodnoty fáze interferujícících svazků bude využito techniky detekce signálů v kvadratuře a digitálního zpracování signálů. Přesnost navrhovaného interferometru bude srovnána s interferometrem na bázi He-Ne laseru v oblasti vlnové délky 633nm.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Ondřej Číp - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAB2065001
Datum od: 
1. 1. 2000
Datum do: 
31. 12. 2002