Laserová měření délek pro průmyslovou praxi

4565

Laserová měření délek pro průmyslovou praxi

Projekt je orientován na vývoj nových interferometrických metod měření geometrických veličin se zaměřením na průmyslovou praxi. Jedná se především o techniku využívající plynule přeladitelný polovodičový laser umožňující přímé (tzv. absolutní) odměřování vzdáleností s relativní přesností a rozlišením očekávaným v řádu blížícím se parametrům tradičních inkrementálních interferometrů. Detekce interferenčního signálu bude vycházet z principů absolutní interferometrie s přelaďováním vlnové délky, případně neinkrementální techniky využívající modulace optického kmitočtu laseru. Jedním z cílů bude maximální využití vláknové optiky vedoucí ke kompaktní optické sestavě. Vývoj bude směřovat ke konstrukci laserového měřicího systému v takové podobě, která by umožňovala praktické nasazení ve střediscích kontroly jakosti potenciálních uživatelů z oblasti přesné strojírenské výroby.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Řešitel: 
Josef Lazar - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
IBS2065009
Datum od: 
1. 1. 2000
Datum do: 
31. 12. 2004