Laserový normál vlnové délky pro kalibraci laserových interferometrů

4165

Laserový normál vlnové délky pro kalibraci laserových interferometrů

Návrh a realizace testovacího zařízení sestávajícího z jódem stabilizovaného laserového normálu vlnové délky 633nm a dále z elektronického systému pro měření záznějových frekvencí spolu s počítačovým zpracováním naměřených dat. Laserový normál musí splňovat přesnost vakuové vlnové délky v mezích stanovených CIPM z r. 1992. Lambda i=632,991 398 22 nm s relativní nepřesností 2,5.10 na -11 a elektronický systém automaticky zpracuje výsledky měření počítačem a vytiskne kontrolní protokol. Zařízení je určeno pro kontrolu vakuové vlnové délky laserových interferometrů.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. František Petrů, DrSc.
Řešitel: 
František Petrů - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
IBS2065013
Datum od: 
1. 1. 2000
Datum do: 
31. 12. 2002