Lymfografie pomocí magnetické rezonance s využitím specifické paramagnetické kontrastní látky

1243

Lymfografie pomocí magnetické rezonance s využitím specifické paramagnetické kontrastní látky

Vypracování klinické metody MR-lymfografie s použitím specifické lymfotropní kontrastní látky aplikované intersticiálně umožňující včasnou, cílenou a neinvazivní diagnostiku patologických stavů mízního systému. Úkol je řešen v mezioborové spolupráci.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, DrSc.
Řešitel: 
Karel Benda - Fakultní nemocnice s poliklinikou, Brno-Bohunice
Spoluřešitelé: 

Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Marek Mechl - RADIODIAGNOSTICKÁ KLINIKA FNsP BRNO-BOHUNICE
Jiří Prášek - ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY FNSP BRNO-BOHUNICE

Agentura: 
MZ
Reg. č.: 
IZ3027
Datum od: 
1. 1. 1995
Datum do: 
31. 12. 1998