Mapování lokální krystalické struktury odrazem elektronů

156301

Mapování lokální krystalické struktury odrazem elektronů

Nové přístrojové prvky umožnily rozšířit režimy rastrovacího elektronového mikroskopu o snímání signálu elektronů odražených pod velkými úhly vůči normále povrchu vzorku, který dosud dostupné detektory nezachycovaly. Je známo, že s rostoucím úhlem odrazu roste obsah informace o lokální krystalické struktuře. Signál elektronů odražených pod velkými úhly tedy umožní zobrazení zrn v polykrystalických, zejména kovových materiálech, a měl by zviditelnit i rozložení vnitřního napětí v krystalu. Projekt se soustředí na simulaci množství a úhlového i energiového rozložení odražených elektronů v celé škále jejich energií a na experimentální zjištění téhož pro vybrané kovové materiály. Bude stanovena míra vlivu lokální krystalové struktury na charakteristiky odrazu elektronů, především pro nízké energie. Bude vypracována metoda zobrazování zrn v polykrystalu a porovnána s běžnou metodou EBSD. Metoda bude použita ke studiu struktury jemnozrnných kovů a zejména k mapování rozložení vnitřního napětí v silně deformovaném kovu a jeho relaxace za zvýšené teploty pro vybrané typy ocelí.
Řešitel v ÚPT: 
RNDr. Luděk Frank, DrSc.
Řešitel: 
Luděk Frank - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GAP108/11/2270
Datum od: 
1. 1. 2011
Datum do: 
31. 12. 2013