Materiály pro kryotechniku a měření jejích emisivit

3361

Materiály pro kryotechniku a měření jejích emisivit

Studium materiálů a jejich úprav pro použití ke stínění tepelného záření v kryotechnických zařízeních pro teploty 4,2 - 77 K. Je zaměřen na snižování emisivit tepelného záření tradičních materiálů (Al, Cu) a na vyhledávání materiálů dosud neužívaných (supravodiče, dielektrika). Emisivity budou měřeny kalorimetrickou metodou jako výměna tepla mezi zářičem o teplotě 77 až 300 K a povrchem o teplotě 4,2 až 77 K. Měřeny budou zejména emisivity při teplotě 4,2 K, pro kterou je publikováno málo dat. Výsledkem budou ověřené hodnoty emisivit různě zpracovaných tradičních materiálů a postupy jejich úpravy, optimalizované pro dosažení minimálních radiačních tepelných toků. Též budou testovány stínící vlastnosti vysokoteplotních supravodičů (YBCO, příp. jiné) a vybraných dielektrik. Získané výsledky budou ověřeny na malé heliové kryovývěvě a na nízkoteplotní části heliové expanzní turbíny.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Aleš Srnka, CSc.
Řešitel: 
Aleš Srnka - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
AV ČR
Reg. č.: 
IBS2065109
Datum od: 
1. 1. 2001
Datum do: 
31. 12. 2004