MEDTECH - vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíně, biomedicíně a přístrojové technice

464001

MEDTECH - vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíně, biomedicíně a přístrojové technice

Cílem projektu je vytvoření odborné sítě partnerských pracovišť v oblasti lékařských a biomedicínských oborů včetně pracovišť základního a aplikovaného výzkumu. Síť bude pomáhat při výuce lékařských a biomedicínských pracovníků v nejfrekventovanějších oborech medicíny a bude přispívat ke vzniku multioborových odborných týmů řešících výzkum a vývoj v biomedicíně, jemné mechanice a přístrojové technice pro potřeby specializované chirurgické praxe. Sestavení takto orientované sítě partnerských pracovišť je reakcí na současný trend výzkumu a technologií, který klade důraz na tzv. mezioborové odborné týmy, které jsou schopny integrovat znalosti a zkušenosti z mnoha oblastí. Na bázi sítě vznikne interaktivní výzkumná a technologická platforma mezioborově proškolených odborných pracovníků, kteří budou připravovat a následně řešit výzkumné projekty zaměřené na témata vyplývající z poznatků moderní medicíny, biomedicíny, přístrojové techniky a jemné mechaniky.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Lenka Veverková - MASARYKOVA UNIVERZITA
Spoluřešitelé: 

Ondřej Číp - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Vysoké učení technické v Brně -
MESING, spol. s.r.o. -

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.1.07/2.4.00/31.0016
Datum od: 
1. 6. 2012
Datum do: 
31. 5. 2014