Měření lokální viskozity pomocí opticky uchycené mikrosondy

4417

Měření lokální viskozity pomocí opticky uchycené mikrosondy

Doplňkový grant rozšíří kmenový projekt o možnost měřit lokální dynamickou viskozitu prostředí sondou, která zaujímá femtolitrový objem a je prostorově umisťována pomocí fokusovaného laserového svazku. Princip metody spočívá v detekci a analýze tepelného pohybu sondy v prostředí. Její aktuání polohu lze měřit s nanometrovou přesností pomocí záření, které rozptyluje. Tato metoda již byla řešitelským týmem zvládnuta. Postdoktorandova aktivita se zaměří na úpravu existující aparatury tak, aby bylo možno zaznamenat polohu sondy kmitající v optické pasti a následně dynamickou viskozitu v submikrometrovém okolí sondy. Takto modifikovanou aparaturou lze monitorovat viskozitu v blízkosti povrchů či uvnitř transparentních objektů (např. živých buněk) s větším prostorovým a časovým rozlišením než umožňují jiné nám známé metody.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAC1065004
Datum od: 
1. 1. 2000
Datum do: 
31. 12. 2000