Metody detekce slabých záznějů u syntezátorů optických frekvencí

176301

Metody detekce slabých záznějů u syntezátorů optických frekvencí

Předmětem projektu je základní výzkum metod pro přesná měření optické frekvence kontinuálních laserů s využitím femtosekundových laserů stabilizovaných radiofrekvenčním časovým normálem. Výstupní signál kontinuálního laseru bude směšován s vysoce stabilním výstupem femtosekundového laseru. Spektrum výsledných záznějů v radiofrekvenční oblasti měřených fotodetektorem bude analyzováno s cílem určit optickou frekvenci kontinuálního laseru. Základní výzkum v rámci projektu bude zaměřen jednak na hledání nových metod optimalizace samotného procesu detekce záznějů, dále pak na výzkum nových metod vhodných pro digitální zpracování a analýzu spekter radiofrekvečních signálů detekovaných záznějů.Výsledkem projektu bude soubor nových robustních metod pro měření optické frekvence kontinuálních laserů s využitím stabilizovaných femtosekundových laserů.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Martin Čížek, Ph.D.
Řešitel: 
Martin Čížek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GPP102/11/P819
Datum od: 
1. 1. 2011
Datum do: 
31. 12. 2013