Metody generování etalonu délky pomocí stabilizovaného femtosekundového laseru se synchronizací módů

046301

Metody generování etalonu délky pomocí stabilizovaného femtosekundového laseru se synchronizací módů

Tento projekt základního výzkumu je zaměřen na studium metod generování etalonu (standardu) délky pomocí femtosekundového modově synchronizovaného pulsního laseru ve spojení s optickými interferometry. Femtosekundový laser bude stabilizován technikou optické frekvenční syntézy (frequency comb) na vysoce stabilní radiofrekvenční normál času, čímž bude docíleno vysoké stability opakovací a ofsetové frekvence generovaných pulsů. Následně bude nalezena nejvhodnější metoda převedení této vynikající stability generovaného hřebenového spektra pulsního laseru na délku optického rezonátoru, což v současné době není zatím uspokojivě prozkoumáno a ani řešeno. Pro posouzení dosažené stability generováného etalonu délky bude následně nalezena metoda, která ověří dosaženou stabilitu takto vytvořeného etalonu. Výzkum bude proveden na dvou pulsních laserech (syntezátorech) , kde jeden pracuje ve viditelné a druhý v infračervené oblasti spektra.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Ondřej Číp - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GAP102/10/1813
Datum od: 
1. 1. 2010
Datum do: 
31. 12. 2014