Metody laserové spektroskopie s využitím fotonických vláken plněných molekulárním jodem

783001

Metody laserové spektroskopie s využitím fotonických vláken plněných molekulárním jodem

Projekt je zaměřen do oblasti výzkumu ultrastabilních laserových zdrojů optické frekvence pracujících ve viditelné části frekvenčního spektra. Klíčovou částí těchto systémů je nový typ reference optického kmitočtu založený na fotonickém vlákně s dutým jádrem plněným super čistým molekulárním jodem, který předurčuje výslednou stabilitu a parametry laserového zdroje. Kritickým momentem přípravy těchto kompaktních vláknových referencí je dosud nevyřešené zamezení kontaminace absorpčního média jinými prvky, která způsobuje absolutní frekvenční posuvy a degradaci stability laseru. Klíčovým úkolem tohoto projektu je proto výzkum nových metod bezkontaminačního plnění fotonických vláken superčistým molekulárním jodem a následně rozvoj spektroskopických metod, které dovolí spolehlivě charakterizovat a následně porovnat dosažené parametry s lasery stabilizovanými na bázi klasických absorpčních trubic. Projekt přinese cenné poznatky pro realizaci kompaktních a robustních laserových standardů, které naleznou uplatnění zejména ve fundamentální metrologii délek ve viditelné oblasti spektra.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jan Hrabina, Ph.D.
Řešitel: 
Jan Hrabina - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA15-18430S
Datum od: 
1. 1. 2015
Datum do: 
31. 12. 2017