Metody měření vlastností záření kontinuálně pracujících laserů s využitím optických rezonátorů

4112

Metody měření vlastností záření kontinuálně pracujících laserů s využitím optických rezonátorů

Úkolem projektu je vypracování a ověření metod měření zejména vlnové délky v atmosféře a její stability u He-Ne laserů pracujících na vlnových délkách ve viditelném oboru spektra. Řešení využívá vlastností speciálních rezonátorů buzených současně dvěma lasery, které generují v různých vlnových oborech. Projekt má rozšířit možnosti diagnostiky u laserů a u přístrojů pro laserovou interferometrii. Slouží k vytváření základny normálových přístrojů v oboru metrologie. Problematika je v ÚPT dlouhodobě sledována s vazbami na zahraniční pracoviště.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. František Petrů, DrSc.
Řešitel: 
František Petrů - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IA265101
Datum od: 
1. 1. 1993
Datum do: 
31. 12. 1994