Metody měření a vyhodnocení vlastností regulace krevního oběhu

2332

Metody měření a vyhodnocení vlastností regulace krevního oběhu

Cílem projektu je návrh a realizace metod pro základní výzkum i klinická vyšetření chování hemodynamického systému u zdravých i nemocných subjektů a diferenciace subjektů do diagnostických skupin podle vlastností získaných parametrů. Cesta k tomuto cíli zahrnuje definice měřících protokolů pro popis základních funkcí chování hemodynamiky měřeného subjektu. Doplnění měřících přístrojů o přesné měření změn toku krve pomocí impedanční kardiografie (IC) (konstrukce IC monitoru není předmětem projektu) a vícesvodového vysokofrekvenčního EKG s nastavitelnými filtry. Součástí projektu jsou též metody vyhodnocení, které uvažují vzájemné vazby mezi měřenými veličinami. Tím, že stávající stav, kdy se běžně měří EKG a TK bude rozšířen o IC, se umožní analýza oběhových veličin, splňující znalost dvou základních parametrů, tedy tlaku a průtoku, který je dán tepovým intervalem a odpovídajícím tokem krve. Současná analýza tlaku a toku umožňuje podstatně věrohodněji formulovat hypotézy o změnách periferního odporu cév, příčinách ztráty vědomí, reakcí organizmu na zátěž, mentální stres apod. Významnou součástí projektu bude statistické zpracování. Toto zpracování je zcela zásadní z pohledu věrohodnosti získaných výsledků a jejich seriózního zveřejnění. Statistika bude aplikována jednak na nově pořizovaná data a bude též sloužit ke zpracování již dříve pořízených souborů dat.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Pavel Jurák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Tomáš Kára - Fakultní nemocnice u sv.Anny, Brno

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/05/0402
Datum od: 
1. 1. 2005
Datum do: 
31. 12. 2007