Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření

495003

Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření

Návrh projektu je zaměřen na výzkum v oblasti optovláknových senzorů, scintilačních materiálů a optovláknových systémů pro detekci ionizujícího záření v kritických infrastrukturách. Výzkum bude zaměřen na detekci ionizujícího záření (radiace) v jaderných reaktorech a částicových urychlovačích se zaměřením na měření v extrémně elektromagneticky rušených polích. Návrh projektu je tak orientován na vzdálené monitorování prostor s vysokou úrovní radiace za účelem zvýšení jejich bezpečnosti provozu.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.
Řešitel: 
Mikel Břetislav - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Šoltés Jaroslav Ing., Ph.D. - Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Matěj Zdeněk RNDr., Ph.D. - MASARYKOVA UNIVERZITA - MASARYKOVA UNIVERZITA

Agentura: 
MV ČR
Reg. č.: 
VI3VS/730
Datum od: 
1. 7. 2019
Datum do: 
31. 12. 2022