Metody a přístroje pro měření vlastností řízených stabilních optických rezonátorů s malými ztrátami

2203

Metody a přístroje pro měření vlastností řízených stabilních optických rezonátorů s malými ztrátami

Cílem projektu je vypracování method a unikátních přístrojů pro měření vlastností optických rezonátorů se zrcadly s velmi malými ztrátami a propustností, případně s dalšími elementy v rezonanční dutině. Princip metod je založen na měření spekter rezonančních stavů vybuzených ve speciálních optických rezonátorech He-Ne lasery s vysokou koherencí a stabilitou. Práce přispívá k řešení a poznatkům v oboru He-Ne laserů s krátkou rezonanční dutinou, He-Ne laserů pracujících v oboru kratších vlnových délek a k diagnostice laserů.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Bohumír Popela
Řešitel: 
Bohumír Popela - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IA26509
Datum od: 
1. 1. 1991
Datum do: 
31. 12. 1992