Metody stanovení hodnoty indexu lomu vzduchu s optickými rezonátory

4631

Metody stanovení hodnoty indexu lomu vzduchu s optickými rezonátory

Tento projekt je zaměřen základní výzkum metod laserového měření délky s rozlišením blížícím se atomárním vzdálenostem. Zkoumání geometrických rozměrů hmoty s takto extrémním rozlišením se však běžně provádí v prostředí atmosféry, a proto klíčovým zdrojem nestabilit zjišťovaných údajů je časová nestálost hodnoty indexu lomu vzduchu. Je tedy nutné znát okamžitou hodnotu indexu lomu vzduchu s vysokým rozlišením. Cílem projektu je proto studium měřicích metod, které umožní stanovit index lomu přímým měřením. Návrh nových měřicích metod bude proto vycházet z použití dvou nezávislých laserových systémů. První systém bude určovat hodnotu indexu lomu s hrubým rozlišením, avšak v plném rozsahu možných hodnot. Druhý systém pak bude určen pro upřesnění hodnoty měřené systémem prvním. V obou případech bude kladen důraz na schopnost zkoumaných metod určovat index lomu bez nutnosti opakovaného vakuového čerpání měřicích kyvet, což je jeden z hlavních nedostatků dosud známých metod.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Ondřej Číp - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA102/07/1179
Datum od: 
1. 1. 2007
Datum do: 
31. 12. 2009