Mezioborově orientovaná spolupráce v metrologii s chladnými kvantovými objekty a vláknovými sítěmi

464301

Mezioborově orientovaná spolupráce v metrologii s chladnými kvantovými objekty a vláknovými sítěmi

Představujeme projekt vytvoření partnerské sítě orientovaný na mezisektorovou spolupráci mezi výzkumnými organizacemi a průmyslovým podnikem se zaměřením na rozvoj kvantových technologií v České republice. Projekt nastartuje společný výzkum v metrologii s chladnými kvantovými objekty orientovaný na aplikace pro nové fotonické služby a přispěje zároveň ke zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu v oboru telekomunikací a fotoniky.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Řešitel: 
Číp Ondřej - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Filip Radim - Univerzita Palackého v Olomouci
Havlíček Tomáš - ČD-Telematika a.s.

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008460
Datum od: 
1. 1. 2019
Datum do: 
31. 12. 2022