Mikro a nano optika pro řízené směrování světla z LED zdrojů

481101

Mikro a nano optika pro řízené směrování světla z LED zdrojů

Základní cíle, respektive výstupy projektu jsou:

- vyvinout novou kvalitní plochou optiku kombinací dvou vrstev mikro/nano reliéfních opticky aktivních struktur a/nebo s využitím syntetické objemové holografie
- vyvinout technologii výroby kontaktních masek pro syntetickou objemovou holografii
- vyvinout technologii kopírovacích technik přes kontaktní masky pro syntetickou objemovou holografii
- návrh a výroba optických prvků, jež jsou schopny směrovat, řízeně distribuovat a homogenizovat světlo z LED zdrojů pomocí dvouvrstvých mikro/nano reliéfních struktur
- návrh a výroba optických prvků pomocí technik syntetické objemové holografie

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Mojmír Šerý, Ph.D.
Řešitel: 
Tomáš Těthal - IQ Structures, s.r.o.
Spoluřešitelé: 

Mojmír Šerý - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FV10618
Datum od: 
1. 8. 2016
Datum do: 
31. 12. 2019