Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging

144302

Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging je distribuovanou výzkumnou infrastrukturou špičkových zobrazovacích pracovišť, která poskytuje otevřený přístup k širokému portfoliu zobrazovacích metod. Dostupnost těchto technologií pro vědeckou komunitu je nezbytným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti biologických a lékařských věd v ČR. Cílem projektu je modernizovat stávající přístrojové vybavení infrastruktury a podpořit vlastní výzkumné projekty.

Tento projekt je spolufinancován z EU.

 

esif

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Řešitel: 
Prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Ing. Michal Mikl, Ph.D. - Masarykova univerzita
Ing. Jana Nebesářová CSc.- Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
RNDr. Lucie Kubínová, CSc, - Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Mgr. Martin Mistrík, Ph.D. - Univerzita Palackého v Olomouci
RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. - Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.
Ing. Zenon Starčuk, CSc. - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. - Vysoké učení technické v Brně
Mgr. Aleš Benda, Ph.D. - Univerzita Karlova v Praze

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775
Datum od: 
1. 1. 2017
Datum do: 
31. 12. 2020