MR spektroskopie ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny

1352

MR spektroskopie ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny

Vyšetřování dobrovolníků i pacientů dodanými MR protokoly STEAM a SE. Experimentální vyšetřování pomocí protokolů CSI. Úpravy dodaných MR protokolů pro lokalizovanou spektroskopii pomocí programového balíku IDEA. Vytváření nových MR protokolů pro lokalizovanou spektroskopii pomocí programového balíku IDEA. Úpravy a dokončování programu Marevisi pro potřeby zpracování a zobrazování dat naměřených protokoly CSI.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Jana Starčuková, Dr.
Řešitel: 
Jaroslav Horký - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Petr Krupa - Fakultní nemocnice u sv.Anny, Brno
Jana Starčuková - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Zenon Starčuk - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
ÚPT
Datum od: 
1. 1. 2002
Datum do: 
31. 12. 2002