Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

144303

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

Díky bouřlivému technologickému rozvoji umožňují inovativní zobrazovací technologie pozorovat dosud skryté životní procesy v buňkách,tkáních a celých organismech. Zobrazování se tak stalo jedním z hlavních hnacích motorů výzkumu v biologických a medicínských oborech. Czech BioImaging je budován jako distribuovaná výzkumná infrastruktura zobrazovacích pracovišť v ČR. Poskytne otevřený přístup k širokému spektru zobrazovacích technologií a expertíz pro získání zcela nových vědeckých dat. Zároveň prostřednictvím vzdělávacích programů zvýší kvalifikaci výzkumných pracovníků a studentů v této oblasti. Czech-BioImaging reaguje na potřeby ve zobrazování na různorodých úrovních – od zobrazování organismů, tkání a buněk, až po zobrazování buněčných organel,transportu, biomolekul a jejich interakcí ve zdraví a nemoci. Czech BioImaging nabízí přístup k široké škále zobrazovacích technologií, např. pokročilé světelné a fluorescenční mikroskopii, super-rezoluční mikroskopii, elektronové mikroskopii, korelativní světelné a elektronové mikroskopii, přípravě vzorků, zobrazování v neurovědách,magnetické rezonanci, zobrazování pomocí magnetických částic a analýze obrazových dat. Czech-BioImaging je členem panevropské výzkumné infrastruktury Euro-BioImaging.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Zenon Starčuk, CSc.
Řešitel: 
Hozák Pavel - Ústav molekulární genenetiky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Starčuk Zenon - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Mikl Michal - Masarykova Univerzita
Nebesářová Jana - Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Kubínová Lucie - Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i.
Mistrík Martin - Univerzita Palackého v Olomouci
Petrášek Jan - Ústav experimentální botaniky AV ČR
Zicha Daniel - Vysoké učení technické v Brně
Benda Aleš - Univerzita Karlova

Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
LM2018129
Datum od: 
1. 1. 2020
Datum do: 
31. 12. 2022