Návrh mikroskopu s lokální sondou drženou optickými silami

4435

Návrh mikroskopu s lokální sondou drženou optickými silami

Cílem projektu je využití optických sil pro uchycení sondy a její manipulaci v mikroskopu pracujícím převážně v blízkém poli. Optické síly působí na mikroobjekty v elektromagnetickém poli se silnými gradienty intenzity (fokusovaný laserový svazek, evanescentní vlna). Snímáním polohy sondy bude možno určit síly o dva až tři řády slabší než s mikroskopem využívajícím meziatomových sil (AFM) nebo bude možno pomocí detekce záření rozptýleného či generovaného sondou monitorovat rozložení evanescentního pole podél povrchu studovaného objektu, což je princip optického skanovacího tunelovacího mikroskopu (NSOM). Jedinečností mikroskopu s lokální sondou uchycenou navrhovaným způsobem bude jeho použitelnost pro studium vlastností vnitřních povrchů dutých transparentních objektů.
Řešitel v ÚPT: 
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
Řešitel: 
Pavel Zemánek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA101/98/P106
Datum od: 
1. 1. 1998
Datum do: 
31. 12. 2000