Neinvazivní charakterizace a výběr řas vhodných k produkci biopaliv

071001

Neinvazivní charakterizace a výběr řas vhodných k produkci biopaliv

Hlavním cílem navrhovaného výzkumného projektu je nedestruktivní charakterizace fyziologického stavu opticky zachycených fotoautotrofních mikroorganismů (řas) prostřednictvím Ramanovy spektroskopie, optické pinzety a mikrofluidních kanálků. Vyvinutý systém umožní sledování metabolické dynamiky řas na úrovni jednotlivých buněk. Tyto znalosti poslouží jako základ pro efektivní kultivaci řas v biotechnologiích zaměřených na produkci biopaliv třetí generace.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Ota Samek, Dr.
Řešitel: 
Ota Samek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
EC
Reg. č.: 
PERG06-GA2009-256526
Datum od: 
1. 4. 2010
Datum do: 
31. 3. 2013