Neinvazní bezkontaktní metody identifikace a charakterizace živých mikroorganismů prostřednictvím optické spektroskopie a mikromanipulace

171301

Neinvazní bezkontaktní metody identifikace a charakterizace živých mikroorganismů prostřednictvím optické spektroskopie a mikromanipulace

Hlavním cílem navrhovaného výzkumného projektu je nalezení nových postupů pro bezkontaktní neinvazní analýzu živých mikroorganismů (bakterií a eukaryotických buněk) v relevantních okolních podmínkách. Mikroorganismy suspendované v kapalném médiu či přisedlé k pevnému substrátu budou identifikovány a charakterizovány prostřednictvím jejich spekter Ramanova rozptylu, která poslouží jako otisk prstu typu buňky a jejího fyziologického stavu. Kombinace Ramanovy spektroskopie s optickými mikromanipulacemi a mikrofluidní platformou pak umožní provádění těchto analýz na úrovni jednotlivých buněk a studium odezvy mikroorganismů na definované vnější stimuly či stresové faktory. Experimentální data budou analyzována prostřednictvím vhodných matematických algoritmů a využita pro vytvoření spektrální knihovny mikroorganismů. Získané výsledky významně přispějí k rychlé identifikaci mikroorganismů ve studovaných vzorcích bez vnějších činidel a zhodnocení jejich infekčního potenciálu, čímž podpoří rozvoj efektivnějších strategií pro léčbu infekcí.

Řešitel v ÚPT: 
Mgr. Ota Samek, Dr.
Řešitel: 
Ota Samek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Filip Růžička - Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Brno

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GAP205/11/1687
Datum od: 
1. 1. 2011
Datum do: 
31. 12. 2014