Nelineární difrakční vláknové prvky pro senzorické systémy

492501

Nelineární difrakční vláknové prvky pro senzorické systémy

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj v oblasti optovláknových difrakčních struktur s nelineární změnou periody a jejich využitím při realizaci nového optického měřícího systému pro měření rychlých změn, zejména deformací na dynamicky zatěžovaných konstrukcích s frekvencí do desítek kHz. Návrh tohoto měřícího systému lze rozdělit do tří parciálních cílů/částí. Prvním je návrh difrakčních struktur s nelineární změnou periody jako nelineárních vláknových mřížek (NFBG) a návrh struktur a realizace technologie výroby fázových masek pro jejich přípravu. Druhým je realizace optického vláknového zdroje s aktivním optickým vláknem a NFBG, který bude optickým zdrojem v měřícím systému. Třetím cílem a částí systému je pak návrh detekčních technik a vývoj elektroniky celého systému.

Řešitel v ÚPT: 
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.
Řešitel: 
Urban František - PROFIcomms
Spoluřešitelé: 

Mikel Břetislav - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
TA ČR
Reg. č.: 
FW01010379
Datum od: 
1. 1. 2020
Datum do: 
31. 12. 2023