Nízkovoltový prozařovací elektronový mikroskop

5211

Nízkovoltový prozařovací elektronový mikroskop

Problém zobrazení objektů složených z atomů s relativně nízkým atomovým číslem (biologických objektů) v prozařovacím elektronovém mikroskopu se doposud nepodařilo uspokojivě vyřešit. Kontrast těchto objektů při obvyklé energii elektronů 60 až 100 keV je velmi nízký a musí být preparací uměle zvýšen, což vede ke vzniku artefaktů. Prozařovací elektronový mikroskop s energií elektronů okolo 5 keV by umožnil zobrazit takové objekty bez kontrastování zejména za předpokladu, že bude vyřešen problém korekce sférické a chromatické vady objektivu pomocí multipólových korekčních systémů. Mimořádný pokrok při výzkumu a vývoji elektronových mikroskopů v posledních dvaceti létech přibližuje významně možnost zkonstruovat nízkovoltový prozařovací elektronový mikroskop (LVTEM) s rozlišovací schopností okolo 0.6nm s vysokým kontrastem objektů s nízkým atomovým číslem.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Armin Delong, DrSc.
Řešitel: 
Armin Delong - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IA265102
Datum od: 
1. 1. 1993
Datum do: 
31. 12. 1994