Normál optické frekvence založený na laserové diodě

4512

Normál optické frekvence založený na laserové diodě

Cílem projektu je návrh a konstrukce normálu optické frekvence založeného na polovodičovém laseru stabilizovaném na hyperjemných přechodech molekulárního jódu. Bude použita jednomodová laserová dioda vyzařující na vlnové délce blízké 633nm He-Ne laseru. Šířka čáry laserového zdroje bude zúžena přeladitelným externím rezonátorem sestávajícím z difrakční mřížky a vnějšího zrcadla. Jedna ze dvou stran čipu laserové diody bude antireflexně povrstvena. Dlouhodobá stabilita a reprodukovatelnost frekvence bude zaručena stabilizací na některou zhyperjemných komponent absorpčního spektra jódu technikou třetí nebo vyšší harmonické. Bude kladen důraz na širokou frekvenční přeladitelnost celého systému. Progresivní techniky digitálního zpracování signálů budou použity jak v detekčním řetězci, tak i ve zpětnovazební regulaci. Lze očekávat zvýšení odstupu signál-šum a tím zlepšení krátkodobé stability. Navrhovaný systém bude srovnán s He-Ne-I2 normálem na vlnové délce 633nm. Malé rozměry diody povedou ke kompaktní konstrukci celého systému.
Řešitel v ÚPT: 
prof. Ing. Josef Lazar, Dr.
Řešitel: 
Josef Lazar - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
GA AV ČR
Reg. č.: 
IAA2065803
Datum od: 
1. 1. 1998
Datum do: 
31. 12. 2002