Nová generace elektrochemických senzorů a biosenzorů s využitím tenkých modifikovaných DLC vrstev

5842

Nová generace elektrochemických senzorů a biosenzorů s využitím tenkých modifikovaných DLC vrstev

Projekt si klade za cíl vyvinout technologii pro výrobu elektrochemických senzorů, jejichž pracovní elektroda je modifikována DLC vrstvou dopovanou fluorem, borem, popřípadě dalšími prvky. Takové senzory nejsou v současné době na trhu. Cílem projektu je pro nové senzory vyvinout aplikace, což povede ke zvýšení prodeje. V rámci projektu vzniknou dvě zařízení pro přípravu DLC vrstev na elektrochemických senzorech.
Řešitel v ÚPT: 
doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc.
Řešitel: 
Zdeněk Krejčí - BVT Technologies, a.s.
Spoluřešitelé: 

Vilém Neděla - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MPO
Reg. č.: 
FR-TI1/118
Datum od: 
1. 5. 2009
Datum do: 
30. 4. 2013