Nová metoda měření odezvy konstrukce ochranné obálky pro zajištění bezpečnosti JE i v případě těžkých havárií

495001

Nová metoda měření odezvy konstrukce ochranné obálky pro zajištění bezpečnosti JE i v případě těžkých havárií

Projekt je orientován na výzkum optické metody pro měření tvarových odchylek kontejnmentů jaderných elektráren. Výzkum měřící techniky bude optimalizován pro průmyslový provoz s možností dlouhodobého monitoringu tvarových změn kontejnmentu. Zpracování optických signálů pak bude realizováno s využitím pokročilého digitálního zpracování signálů tak, aby bylo možné metodu využívat i při dlouhodobém provozu s největším možným rozlišením a přesností.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.
Řešitel: 
Petr Vomáčka - ÚJV Řež, a.s.
Spoluřešitelé: 

František Urban - NETWORK GROUP, a.s.
Břetislav Mikel - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MV ČR
Reg. č.: 
VG20132015124
Datum od: 
1. 4. 2013
Datum do: 
31. 12. 2015