Nová metoda využití magnetické navigace a endovaskulárního mozkového katetrizačního mapování pro léčbu epilapsie a cévních mozkových příhod

2342

Nová metoda využití magnetické navigace a endovaskulárního mozkového katetrizačního mapování pro léčbu epilapsie a cévních mozkových příhod

Celkový význam projektu: Cévní mozkové příhody a epilepsie jsou onemocnění s vysokou prevalencí postihující celosvětově 2 až 5 milionů lidí. Jsou to obzvláště devastující onemocnění se sklonem k chronickému postižení i mladých lidí, zabraňujících jim účastnit se běžných aktivit a často vyžadující dlouhodobou zdravotní péči. Naše skupina vyvinula unikátní metodu, umožňující provádění intracerebrálních intervencí, a to cestou externě řízené endovaskulární magnetické navigace. Tato metoda, která je chráněna mezinárodním patentem, by se mohla stát zcela novým přístupem pro léčbu těchto a mnohých dalších onemocnění CNS.
Specifické cíle projektu:
1. Dokončit vývoj metody a prokázat účinnost a bezpečnost magneticky řízeného zavádění vodičů do CNS endovaskulární cestou. Následně provést stejný průkaz pro elektrické mapování v oblasti CNS a provádění cílených ablací jako nových možných postupů pro léčbu epilepsie a mozkových tumorů a to animálním modelu (pes, za specifických podmínek ev. i non-human primate model)
2. Ověřit využitelnost intracerebrálních endovaskulárních magneticky navigovatelných sond jako nové možnosti pro léčbu akutních cévních mozkových příhod
3. Využít znalosti a vědomosti z experimentů 1 a 2 k vývoji metody, umožńující rozpoznat nástup mozkové ischemie v jejím absolutním počátku.
Projekt bude řešen jedním z nejzkušenějších mezinárodních týmů, který sestává z odborníků v oblastech srdeční a mozkové elektrofyziologie, léčby srdeční a mozkové ischémie, mini-invazivní neurochirurgie, veterinárního lékařství a záznamu a zpracování biologických signálů pokročilými metodami s významným podílem mladých lékařů a mladých vědeckých pracovníků z řady dalších oborů. Data z našich předchozích společných experimentů, které byly provedeny jak v Rochesteru, tak i v Brně, jsou velmi slibná a poskytují solidní základ pro tvrzení, že stanovených cílů jsme schopni reálně dosáhnout.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Řešitel: 
Samuel J. Asirvatham - Fakultní nemocnice u sv.Anny, Brno
Spoluřešitelé: 

Pavel Jurák - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Agentura: 
MZ
Reg. č.: 
NS10099-4/2008
Datum od: 
30. 1. 2009
Datum do: 
31. 12. 2011