Nové heterostrukturní prvky a metody studia materiálů pro komunikační a informační technologie

5544

Nové heterostrukturní prvky a metody studia materiálů pro komunikační a informační technologie

Projekt se zabývá vývojem a využitím nových materiálů a heterostruktur pro rychlý fotoelektrický přenos dat v informační a komunikační technice. Řešitel se účastní rozvojem metod studia materiálů a struktur pomocí mikroskopie pomalými elektrony.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
Řešitel: 
Ilona Müllerová - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Agentura: 
MŠMT
Reg. č.: 
OK 165
Datum od: 
1. 1. 1994
Datum do: 
31. 12. 1998